Faaliyetlerimiz

Kurumsal İlişkiler

Kamu sektörü ve özel sektör arasındaki bağlantının sağlıklı bir şekilde kurulabilmesi önemlidir. Bu doğrultuda kamu ilişkilerinin güven temelli ve uzun soluklu kurulması gerektiğine inanıyoruz.

 

Kurumsal İletişim

Kurumun hedefleri doğrultusunda, iş ortaklarımızın itibarını korumak ve yükseltmek amacıyla önemli sayılan kişi, kitle ve kurumlara yönelik halkla ilişkiler çalışmaları yürütüyoruz.

Konu İletişimi

Konu iletişimi ve yönetiminin her evresinde, gündeme taşınacak konunun tanımlanmasını, analizini, stratejisini ve aksiyon planını belirliyor, şirket yetkilileri ile üzerinde uzlaşıp, iletişim çalışmamıza yön veriyoruz.

 

 

 

Spor İletişimi

Ekibimizde bulunan spor uzmanlarıyla birlikte, kamuoyundaki paydaşlarımızı doğru yönlendirmek amacıyla çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Kriz Yönetimi

Doğru bir kriz yönetimi planlaması için olası kriz senaryolarının hazırlayarak oluşabilecek muhtemel krizleri analiz ediyor, çözüm için iletişime geçilecek kişileri belirliyoruz.

Sosyal Sorumluluk Projeleri

Konu bazlı ve katma değerli projeler oluşturarak, proje yönetiminden itibaren tüm iletişim süreçlerini kapsayan adımları kararlılıkla atıyoruz.

İçerik ve Gündem Yönetimi

İş ortaklarımızın kurumsal hedefleri doğrultusunda belirlediğimiz konuları, hedef kitle ve mesaj odaklı bir yaklaşımla etkileşime alıyoruz.

Sosyal ve Ekonomik Etki Analizi

İş ortaklarımıza hayata geçirecekleri projelerde teknik destek olunmasının yanında, proje, eylem ya da aktivitenin sonucunun belirlenmesi açısından sosyal ve ekonomik etki analizi hizmetini sunuyoruz.

Raporlama

İş ortaklarımıza belirli periyotlarla konuya özel raporlama hizmeti sağlıyoruz. Analiz süzgecimizden geçen konuları anlaşılır bir şekilde, kendi geliştirdiğimiz teknikle iş ortaklarımızın dikkatine sunuyoruz.

Referanslar